top of page

Na bevestiging dat het gevraagde materiaal beschikbaar is op de gewenste dag van de klant, sluiten wij een overeenkomst af met de klant. Deze overeenkomst bevat volgende elementen :

Gegevens van de huurder en plaats van opstelling voor het geleend materiaal;

– Opsomming van het uitgeleende materiaal;

– Datum en duur van de huur

– Overzicht van de kosten

– Huurvoorwaarden van Bounce & Play (zie ook hieronder).

De reservering is pas definitief bij het akkoord van de huurder met de offerte (dit kan gewoon via bevestiging per mail)

Betaling:

De klant betaalt contant bij levering of bij het zelf ophalen van de goederen.

Naast contante betaling kan ook overgeschreven worden.

Transport:

Tenten en springkastelen kunnen niet door de klant worden afgehaald, maar worden steeds door ons geleverd, opgesteld, afgebroken en opgehaald. Binnen een straal van 25km is dit gratis, na 25km wordt er een vergoeding van €0,65/km aangerekend.

klanten kunnen zelf een van onze andere artikelen komen ophalen en terugbrengen, en dit met 10% korting op de huurprijs.

Voorwaarden Springkasteel:

Een springkasteel moet steeds op een zachte vlakke ondergrond (gras, beton, kleine kiezels, enz) geplaatst worden. Indien dit onmogelijk is, gelieve dit bij reservatie te vermelden zodat wij het nodige materiaal kunnen voorzien. Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein, of op plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.

Plaatsing Springkasteel:

Voor plaatsing hebben wij een vlakke doorgang nodig van minimaal 1 meter breedte (liefst meer). Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden. De motor mag niet afgedekt worden en de luchttoevoer moet gestrekt blijven. 

Veiligheid Springkasteel:

Het kasteel mag enkel betreden worden onder toezicht van een volwassene.

Het is verboden om op de muren te klimmen, hangen en naar beneden te trekken.

Het is verboden om te eten, drinken, roken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen,… op het kasteel te brengen.

Het kasteel mag niet met schoenen betreden worden.

Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen en niet voor volwassenen. Men dient erop toe te zien dat de kinderen niet achter het kasteel aan de ventilator komen en het kasteel aflaten.

Let op : dek de motor van het springkasteel nooit af anders verbrandt hij. De toevoerbuis tot de motor moet ook steeds gestrekt blijven ter voorkoming van verbranding van de motor.

Schade of Defect:

Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen. wij houden uiteraard rekening met de normale slijtage van de toestellen. Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode.

Na het opzetten van tenten en springkastelen kunnen reeds aanwezige schades vermeld worden, zodoende discussies nadien te vermijden. Bij eventuele vaststelling van schade – al dan niet opzettelijk toegebracht – moet deze betaald worden door de huurder of zijn verzekering. En dit na voorlegging van de factuur van herstelling door de verhuurder. 

Wat bij regen bij Springkastelen?

Het springkasteel moet gans de huurperiode opgeblazen blijven (dus ook bij regen). Enkel bij hevige rukwinden moet het kasteel afgelaten en dubbelgevouwen worden zodat het water niet in het kasteel kan lopen. Koppel ook de motor en elektriciteit af en leg deze op een droge plaats. Na de storm dient het kasteel zo snel mogelijk terug opgeblazen te worden zodat het terug kan drogen.

Aansprakelijkheid:

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw.

Diefstal:

De huurder doet het nodige om diefstallen te vermijden. Indien mogelijk worden de gehuurde goederen achter slot en grendel geplaatst ‘s nachts of op ieder ogenblik dat het materiaal onbeheerd wordt achtergelaten. Bij diefstal is de huurder steeds verantwoordelijk.

Aanvaarding:

Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden.

bottom of page